HT Eurep zastopnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS resitev         Dassault Systemes  Hrvaska zastava
Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 1 425 78 48

Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948
CATIA tips Tekst unutar Sketch-a

Ubacivanje teksta unutar Sketch Workbench-a

Nerijetko se traži da na određenoj površini piše informacija u tekstualnom obliku. Laganim trikom i bez dodatnih modula možete to prenijeti u Vaš dizajn unutar CATIA V5!

Više...

1
KONTAKT 
HT Eurep d.o.o.
Tržaška 132
SI - 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 425 78 48
mailto:renato.sladovic@hteurep.si HT Eurep d.o.o.
Vodovodna 20A
HR - 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2339 948