HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode         Dassault Systemes  Hrvaska zastava  
Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 70 185 885

Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948

IZOBRAŽEVANJE

HT Eurep je pooblaščeni partner za izobraževanje podjetja Dassault Systemes z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju izobraževanja. Ponujamo vam usposabljanje za celotni portfelj, ki ga zastopamo: CATIA, ABAQUS, DELMIA, ENOVIA, itn.

Šolanje se izvaja po uradnem izobraževalnem programu ali pa prilagojeno potrebam udeležencev tečaja po zelo ugodnih cenah. Cena je odvisna od števila dni in števila udeležencev. Za večje skupine ponujamo posebno ugodne pogoje. Datume, traja

nje in dinamiko šolanja prilagajamo potrebam udeležencev.

Običajno na tečajih delamo na osnovi uradnih vaj, delamo pa tudi na konkretnih primerih uporabnikov, tako da udeleženci pridobijo vse potrebno znanje, da takoj po tečaju neodvisno začnejo s praktičnim, resničnim delom. Ker po šolanju še vedno obstaja kakšno vprašanje, nudimo tudi on-line podporo saj se na ta način vedno lahko naredi lažje in hitreje…

Naši tečaji in materiali so v slovenskem jeziku, šolanje se lahko opravlja s pomočjo naše opreme in na naši lokaciji ali pa na lokaciji in opremi uporabnika.

Po zaključenem šolanju udeležencem izdamo potrdilo o opravljenem tečaju.

Poleg navedenih v ponudbi, opravljamo tudi ostale tečaje za vse produkte iz portfelja, ki ga zastopamo.

METODOLOŠKE DELAVNICE

Organiziramo metodološke delavnice s pomočjo katerih lahko izboljšate, optimizirate in avtomatizirate način s katerim uprabljate naše programske rešitve. Analiziramo obstoječe stanje oziroma način s katerim se trenutno dela, ponujamo predloge in nasvete, izdelujemo dokumentacijo in opravljamo same delavnice.

Tipični primeri:

 • Delo z datotekami, organizacija in shranjevanje
 • Inštalacija in prilagajanje okolja (environmenta) standardim avtomobilske industrije
 • Izdelava risb, templateov, BOM
 • Parametrizacija modela
 • Delo v kontekstu sklopa, top-down pristop
 • Izdelava in delo s skeleton modelom
 • Izdelava katalogov

CATIA TEČAJEVI

Tole pa so nekateri naši tečaji in teme po katerih je največ povpraševanja::

 • CATIA V5 osnove - 4 dni
  • Osnove dela s programom, uporabiški vmesnik
  • Organizacija datotek, struktura modela, import/export
  • 2D sketcher, risanje, definiranje parametrov
  • 3D part (solid) design
  • 3D assembly design, definicija constrainta
  • 3D wireframe design, točke, linije, krivulje
  • 3D surface design, osnovne površine
  • 3D parametrizacija in delo v kontekstu
  • Izdelava 2D risb iz 3D modelov, 2D risanje

 • CATIA površine osnovne/napredne – 1-3 dana
  • Nadgradnja na osnovni program ali samostojni tečaj
  • Generative Shape Design 1 in2 – GS1 in GSD površine
  • Sweep, loft, fill…
  • Pravilna osnova je pomembna – napredni 3D Wireframe
  • Hibridni dizajn – kdaj in kako?
  • Analiza kvalitete površin
  • Izdelava kvalitetnih površin za nadaljno downstream uporabo
  • Krpanje in popravek površin, ki smo jih dobili iz ostalih aplikacij

 • CATIA lim (sheetmetal) – 1 dan
  • Definiranje tehnoloških parametrov pločevine
  • Sheet-metal- lastnosti
  • Kombinacija s standardnim solid dizajnom
  • Folding / unfolding – razvijanje
  • Izdelava razvitega načrta za dokumentacijo in uporabo na rezalnih strojih in štancah

 • CATIA FEM analiza osnovna in napredna – 2-3 dni
  • Mehanična analiza posameznih delov in celotnih sklopov
  • Definiranje medsebojnih povezav in odnosov
  • Definicija materijala
  • Pre-procesiranje
   • priprava modela
   • Izdelava mesha – mreže končnih elementov
   • Definiranje robnih pogojev
  • Post-procesiranje
   • Simulacija in interpretacija rezultatov
  • Optimizacija elementov analize in izboljšanje rezultatov
  • Analiza površinskih elementov
  • Nelinearna in termična analiza

 • CATIA DMU in Kinematska analiza – 1 dan
  • Določanje medsebojnih vezi in odnosov
  • Definiranje parametrov
  • Simulacija in interpretacija rezultatov
  • Preverjanje kolizije in dotika

 • ABAQUS FEM analiza osnove / napredno
  • Mehanična in termična analiza posameznih delov in celotnih sklopov
  • Linearni in neliearni primeri
  • Definicija materiala
  • Definiranje medsebojnih povezav in odnosov
  • Pre-procesiranje
   • Uvoz modela iz CAD aplikacij
   • Korekcije in dodelava
   • Izdelava mesha – mreže končnih elementov
   • Definiranje robnih pogojev
  • Delo s solverjem
   • Delo z več procesorskimi jedri
   • Priprava job-ov
   • Izvrševanje in nadzor procesa
  • Post-procesiranje
   • Simulacija in interpretacija rezultatov
   • Globalni in detaljni pristop
  • Optimizacija elementov analize in izboljšanje rezultatov
  • Analiza površinskih elementov
  • Nelinearna in termična analiza