HT-Eurep d.o.o - Blog
HT Eurep zastopnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS resitev         Dassault Systemes  Hrvaska zastava
Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 1 425 78 48

Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948
Lenovo SIMULIA

Primjena simulacije u dizajnu Lenovo prijenosnih računala

Simulacija već duže vrijeme igra važnu ulogu u dizajnu Lenovo ThinkPad laptop računala, no alati za analizu metodom konačnih elemenata (FEA/MKE) primjenjivali su se primarno za uobičajna testiranja kako bi se ispitala sposobnost dizajniranog modela da podnese padove odnosno udarce ili statička naprezanja, naprezanja na matičnoj ploči ili pak vibracije cijelog sklopa.

Više...

1
KONTAKT 
HT Eurep d.o.o.
Tržaška 132
SI - 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 425 78 48
mailto:renato.sladovic@hteurep.si HT Eurep d.o.o.
Vodovodna 20A
HR - 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2339 948